Multidimensionale verhalen

Verhoog de zichtbaarheid van uw organisatie/merk en vergroot de betrokkenheid van uw doelgroepen.

De kern van een goed verhaal? ‘Make me care’
(Andrew Stanton: schrijver, regisseur en producent bij Pixar Animation Studios)

Multidimensionale verhalen combineren de zeggingskracht van veelgebruikte instrumenten. Samen zijn ze sterker dan de afzonderlijke delen:

Storytelling: de kracht van verhalen

Visual storytelling: de kracht van beelden

Multimedia: de kracht van verschillende kanalen

Multidimensionale verhalen: de kracht van integratie van meer dan 3 dimensies

Een goed verhaal onthouden we veel beter dan losse feiten. Verhalen sluiten naadloos aan bij de manier waarop onze hersenen informatie verwerken.
Beeld is een krachtig instrument om te verduidelijken en te verankeren in ons geheugen.
Multimedia bieden de kans de boodschap precies af te stemmen op de doelgroep.
En multidimensionale verhalen integreren al deze verhaallijnen, standpunten, drijfveren en media. Zij bieden daardoor extra dimensies die begrip en betrokkenheid kweken.

Tell me, I’ll forget
Show me, I’ll remember
Involve me, I’ll understand
(Benjamin Franklin)

Ook in de journalistiek en de marketing zijn ze daar natuurlijk achter;
Verhalende journalistiek  en trans- of crossmediale storytelling passen onder andere de technieken toe. En als tussen de journalistiek en de commerciële jongens consensus bestaat, dan weet je zeker dat het werkt.

Senger Communicatie werkt al langer met dit organisch gegroeide concept. Om verwarring te voorkomen noemen we het multidimensionale verhalen. We integreren verhaallijnen, standpunten, drijfveren en media. Zij bieden extra dimensies die begrip en betrokkenheid kweken.
Denk hierbij aan het gebruik van verhalende of narratieve communicatie in combinatie met bijvoorbeeld websites, apps, facebook, twitter, Instagram, video, foto, infographics, layar, e-books, e-mail, digitale magazines; maar wel afgestemd op uw doelgroep.

Meer weten? Kijk hier op Adobe Spark: multidimensionale verhalen